12 grudnia wszyscy uczniowie klasy 1D oraz zainteresowani uczniowie klasy 1 CG I 1DG pod opieką pani Ewy Gawędy i Doroty Hańderek udali się do Sosnowca na UŚ na WNoZ na wykłady i warsztaty z geografii.
Najpierw uczestniczyli w warsztatach dotyczących rozpoznawania skamieniałości i profili glebowych. Następnie w auli uniwersytetu wysłuchali wykładu dra Andrzeja Boczarowskiego  na temat dziejów Ziemi. Zobacz wszystko →

14 listopada uczniowie klas 1d i 1dg mieli okazję wysłuchać wykładu dr Andrzeja Boczarowskiego na temat : Hydrosfera Ziemi i Lądolody na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Uczniowie zwiedzili również Muzeum Ziemi, gdzie oglądali wystawy z zakresu dziejów życia na Ziemi, dynamiki skorupy ziemskiej, krajobrazów naszego regionu sprzed 200 mln lat, ewolucji człowieka oraz kolekcje dydaktyczne. Zobacz wszystko →

       W dniu 25 września 2019r uczniowie klasy 3c i 3a odwiedzili Akademię Techniczno-Humanistyczną w ramach Dni Otwartych uczelni. Zostali przywitani przez dziekana, dra hab. inż. Jacka Nowakowskiego. Następnie wysłuchali interesującego wykładu pt. ,, ATH – studia jak Dakar” wygłoszonego przez a Macieja Kalarusa.

Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach: Twój kierunek – automatyka, W trosce o środowisko – oczyszczalnia ścieków w pigułce, Za drzwiami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – symulacja medyczna jako nowoczesna forma edukacji, PED FAN – czyli pedagogiczne DNA

Ponadto mieli możliwość obserwować działanie wahadła Foucauolta, podziwiali wystawę samochodów, zarówno tych z przeszłości jak i z przyszłości. Zobacz wszystko →

W styczniu nasi uczniowie  z klasy 1B i 2B stanęli w szranki z kolegami z innych liceów naszego miasta na debacie oxfordzkiej. Był to nasz debiut, dlatego warto przypomnieć zasady tej szlachetnej dyskusji. Debata ma określoną strukturę: bierze w niej czworo mówców – reprezentantów szkoły. Zobacz wszystko →

30 listopada 2018 r uczniowie klas 1a, 1d, 2d i 3d uczestniczyli w niezwykłej lekcji geologii, którą prowadził w naszej auli szkolnej dr Krzysztof Szopa – pracownik Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W ciekawy sposób zaprezentował dwa tematy: 1. Na co komu geologia? Czyli historia rzeczy użytecznych. Młodzież dowiedziała się jaka rolę odgrywają skały i zawarte w nich minerały. 2. Szkielety mineralne.To wykład o biominerałach występujących w różnych organizmach. Na zakończenie spotkania wykładowca zorganizował dla uczestników konkurs geologiczny. 

Zobacz wszystko →

W dniu 26.11.2018 r. uczniowie klas humanistycznych wzięli udział w wykładzie dr. Wojciecha Mosia, autora książki W garnizonie Bielsko-Biała. Wykładowca przedstawił historię powstania 3. Pułku Strzelców Podhalańskich stacjonującego niegdyś w murach naszej  szkoły. Interesujące uzupełnienie stanowiły historyczne fotografie, z którymi można zapoznać się w w/w publikacji, dostępnej oczywiście w naszej bibliotece.

Zobacz wszystko →

15 listopada 2018 r. klasy 1d i 2d uczestniczyły w wykładach dr Andrzeja Boczarowskiego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Tematami wykładów były: „Tektonika płyt litosfery” oraz „Grawitacja a rozmiary organizmów”.  Można było się dowiedzieć jak kształtowały się kontynenty w obecnej formie, jak przebiega cały mechanizm ruchu płyt, jakie są tego konsekwencje oraz dlaczego nigdy nie będziemy mieć po 4 metry wzrostu.

Przed wykładami wszyscy mieli okazję podziwiać w muzeum tego wydziału kolekcję minerałów i skamieniałości.

Zobacz wszystko →

W poniedziałkowe popołudnie, 29 października, biblioteka naszej szkoły przekształciła się w kawiarenkę literacką. Okazją ku temu była wizyta popularnej autorki opowiadań dla dzieci, pani Renaty Piątkowskiej, która przyjęła nasze zaproszenie. Podczas spotkania z uczniami klas 1b, 2b i 3b opowiadała o swoim warsztacie literackim i źródłach inspiracji. Największe zainteresowanie wzbudziły opowiadania z cyklu  Wojny dorosłych – historie dzieci, wydawnictwa Literatura. Uczniowie mieli okazję zapytać, co dla pisarza jest szczególnie istotne i jak wygląda proces wydania książki. Zobacz wszystko →

23 i 24 października 2018 uczniowie klasy 3a i 3c uczestniczyli w zajęciach ekologicznych realizowanych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas zajęć w ogrodzie młodzież miała możliwość uporządkować i powtórzyć wiadomości z zakresu systematyki roślin oraz ich adaptacji do życia w różnych środowiskach. Zobacz wszystko →

W sobotę, 29 września 2018 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbył się Zjazd Geografów. W wycieczce na to wydarzenie wzięło udział 3 uczniów – Natalia Olechny, Paweł Pytlowany oraz Kacper Dobrzyński wraz z nauczycielem geografii, panią Dorotą Hańderek. Zjazd rozpoczął się od debaty na temat metropolizacji. Zobacz wszystko →