Osiągnięcia

Czy uważacie, że sukcesem szkoły może być stworzona w niej atmosfera ???

Naszym zdaniem: TAK!!!

Kameralny i niepowtarzalny klimat niedużej szkoły, a co za tym idzie – bardziej indywidualne podejście do uczniów, to jedno z najważniejszych osiągnięć wszystkich osób pracujących i uczących się w VIII LO.

Inne, bardziej wymierne osiągnięcia i sukcesy:

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Finaliści Olimpiad Przedmiotowych

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003