Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły – Ewa Gawęda

Wicedyrektor Szkoły – Agnieszka Dawidowicz

Kierownik gospodarczy – Angelika Bieniek

Sekretarz szkoły – Beata Nycz

Pracownik administracyjny – Joanna Heller

Inspektor BHP – Wojciech Michalec

Pedagog szkolny – Katarzyna Zawadzka

Bibliotekarz – Lucyna Katana