W tegorocznym konkursie na recenzję widowiska teatralnego organizowanym przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Bielska-Białej nagrodzeni zostali uczniowie naszej szkoły. Spośród 36 prac, jakie nadesłali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jury przyznało 2 miejsce Paulinie Domagale z klasy 2a za recenzję spektaklu  „Pustostan” wystawionego na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Z kolei Kacper Kucharski z klasy 2a zdobył 3 miejsce recenzją spektaklu  „Oresteja?” bielskiego Teatru Lalek Banialuka. Wyjście na oba spektakle było zorganizowane przez szkołę, opiekunem uczniów jest polonistka, pani Dorota Ługowska.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się  w zabytkowych wnętrzach Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej podczas koncertu z cyklu  Muzyka na Zamku.

Gratulacje!

 

 

 

 

 

K O M U N I K A T

Rozdanie świadectw dojrzałości dla absolwentów odbędzie się

3 lipca 2018   (wtorek) o godz. 1200 w sali gimnastycznej:

        III a – p. A. Pytlowany

III b – p. J. Foryś

III c – p. M. Skiba

      III d – p. A. Handzlik

Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL.

Osoba odbierająca wyniki egzaminu maturalnego w zastępstwie powinna mieć upoważnienie odbioru.

22 czerwca (piątek) o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczyste
zakończenie roku szkolnego 2017/18.

W uroczystości biorą udział uczniowie nagrodzeni, wyróżnieni

oraz po 15 przedstawicieli z każdej klasy. 

Rozdanie świadectw przez wychowawców klas odbędzie się o godz. 10.15 w następujących salach lekcyjnych:

   I a – 304                        II a – 307

   I b – 401                         II b – 209

   I c – 302                         II c – 402

  I d – 301                          II d – 205

 

 

 

 

 

 W dniu 19 czerwca 2018 r. w kościele NMPKP odbyło się uroczyste zakończenie charytatywnych działań ,,POLA NADZIEI 2018”. W podziękowaniu za całoroczną pracę zaangażowani uczniowie i opiekun, pani Marta Skiba, otrzymali piękny puchar i dyplom.

Kwota, którą zebrała młodzież naszej szkoły w tym roku to 1979 zł.

W akcję w roku szkolnym 2017/2018 było zaangażowanych 70 uczniów i 2 nauczycieli. Zobacz wszystko →

Akademia Techniczno – Humanistyczna już po raz drugi zorganizowała akcję Klapki dla Gambii, do której przystąpili uczniowie naszej szkoły. W Gambii dzieci chodzą zwykle boso. Często kończy się to skaleczeniami, które są źródłem infekcji, palcami połamanymi na kamieniach, ukąszeniami węży, skorpionów oraz insektów i kontaktem z parzącym piaskiem. Klapki założone na stopy skutecznie temu przeciwdziałają. Szkoła napełniła spontanicznie  zebranymi plastikowymi, dziecięcych klapkami 2 kartony dostarczone przez organizatora. W ten sposób uczniowie pomogą swoim rówieśnikom z Afryki.

Zobacz wszystko →

Uczniowie klasy 2b w ramach programu edukacji humanistycznej spędzili trzy dni w stolicy realizując zaplanowany na czerwiec program.  Na wstępie Stadion Narodowy – jedynie krótkie zwiedzanie z zewnątrz z uwagi na przygotowania do meczu Polska – Litwa; następnie wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Po zakwaterowaniu w gościnnym hostelu piękna pogoda umożliwiła wieczorny spacer uliczkami  Starego Miasta. W drugim dniu przewodnik oprowadził uczniów po ważnych punktach miasta: obserwowali zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, poznali ciekawą architekturę Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z ogrodem dachowym, w trakcie spaceru Krakowskim Przedmieściem podziwiali siedzibę Prezydenta RP, a u stóp Kolumny Zygmunta wysłuchali historii Zamku Królewskiego. Zobacz wszystko →

11 czerwca uczniowie klasy 1c i 2d udali się na Plac Chrobrego w Bielsku-Białej, gdzie uczestniczyli w happening pt.”Działamy praktycznie”. Organizowany był on w ramach „Programu dla młodych”, który jest ofertą samorządu województwa skierowaną do młodzieży. Celem jest aktywizacja młodych, ich uczestnictwo w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i pomoc w odnalezieniu własnej drogi prowadzącej do pełnoprawnego uczestnictwa w demokracji.  Zobacz wszystko →

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Informacje dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-dobry-start-zapowiedz-kampanii-informacyjnej-z-udzialem-kierownictwa-men.html

Dobry Start_plakat

Dobry Start_ulotka