Edukacja Prospołeczna

PROGRAM PROSPOŁECZNY „ JUNIORZY – SENIOROM”

Program „Juniorzy –Seniorom” skierowany jest do uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w celu rozwijania w nich wrażliwości społecznej, otwartości na potrzeby drugiego człowieka i tolerancji, przy jednoczesnym propagowaniu zdrowego stylu życia. Program ma również za zadanie zintegrowanie środowiska ludzi starszych z młodzieżą, poprawę samopoczucia pensjonariuszy domów opieki społecznej oraz uświadomienie młodzieży etapowości ludzkiego życia.

W 2004 roku szkoła przystąpiła do konkursu „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – na rok 2004”. Program „Juniorzy Seniorom” opracowany przez nauczycieli ZSMiO uzyskał akceptację komisji i wsparcie finansowe na realizację w 2004 roku. Od 2005 roku program ten jest realizowany dzięki pomocy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bielska-Białej oraz Rady Rodziców działającej przy VIII Liceum Ogólnokształcącym.

W programie biorą udział pensjonariusze z czterech bielskich domów opieki społecznej: Dom Nauczyciela, Hospicjum, Soar, Samarytanin oraz nauczyciele i uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego.

Formą realizacji tego programu są zajęcia przyrodniczo-zdrowotne prowadzone w okolicach Bielska-Białej, w rejonach o szczególnych walorach krajobrazowych i kulturowych. Dobór miejsc wycieczek uwzględnia przede wszystkim atrakcyjność pory roku – jesieni oraz, w przypadku tras, możliwości ruchowe starszych uczestników. Organizowane zajęcia wpływają na poprawę zdrowia fizycznego i  psychicznego pensjonariuszy, umożliwiają poznanie walorów przyrodniczych  najbliższej okolicy, a w tym takich miejscowości jak: Brenna, Rudzica, Wisła, Ustroń, Koniaków, Istebna, Cieszyn, Skoczów, Pszczyna.

Efektem tego programu jest uświadomienie ludziom starszym, że ”jesień życia” nie musi być smutna, nudna, nieatrakcyjna, że zawsze można podejmować jakieś ciekawe działania. Natomiast ludzie młodzi mogą sobie uświadomić, że warto korzystać z doświadczenia i mądrości innych, że wiek nie stanowi bariery w porozumiewaniu się, a o zdrowe trzeba dbać  już w młodości, by zachować kondycję na długie lata.