Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolny 2019 – 2020:

przewodniczący: Mikołaj Bagier kl. 2b

zastępca przewodniczącego/sekretarz: Damian Barański kl. 2d

skarbnik: Julia Marek  kl. 2b

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Aktywny udział młodzieży szkolnej w inicjowaniu i organizowaniu życia społeczności w szkole, poprzez różne formy działania.

2. Zdobywanie umiejętności działania w duchu samorządności, właściwego podejmowania decyzji, integrowania i współdziałania młodzieży dla wspólnego dobra i na rzecz szkoły.

3. Kształtowanie właściwych postaw – obowiązkowości, rzetelności, odpowiedzialności, koleżeństwa, umiejętności    właściwej oceny, wyrażania opinii, reagowania na negatywne zjawiska wśród młodzieży.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2018 – 2019

Regulamin_Samorządu_Uczniowskiego