We wtorek 23.05.2017 r. w godzinach 16:30 – 18:00 odbędą się konsultacje dla rodziców wg harmonogramu:

1a p. J. Moskała sala 307

1b p. K. Mysłowska sala 209

1c p. M. Zdanowska sala 402

1d p. D. Hańderek sala 205

2a p. A. Pytlowany sala 210

2b p. J. Foryś sala 311

2c p. M. Skiba sala 306

2d p. A. Handzlik sala 219.

W tym czasie nauczyciele przedmiotów dyżurują w swoich pracowniach lub w pokoju nauczycielskim.

Rodziców serdecznie zapraszamy.

KONSULTACJE

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. I, II i III odbędą się 10 stycznia w godzinach1630-1800
wg następującego porządku:

Nauczyciele wychowawcy udzielają konsultacji w salach:

1a     p. J. Moskała – 307

1b     p. K. Mysłowska – 209

1c     p. M. Zdanowska 402

1d     p. D. Hańderek – 205

2a     p. A. Pytlowany – 210

2b     p. J. Foryś – 311

2c     p. M. Skiba – 306

2d     p. A. Handzlik – 219

3a     p. B. Szwagrzyk – 304

3b     p. G. Kowaliczek – 406

3c     p. N. Pawelak – 302

3d     p. A. Wantoła – 301

Nauczyciele przedmiotów dyżurują w pokoju    nauczycielskim, a konsultacji udzielają
w sali 211.

Równolegle w godzinach 1600-1830 odbędą się   konsultacje dla    rodziców z psychologiem
z PPP2 w gabinecie pedagoga.

Organizacja spotkań z rodzicami w dniu 22 listopada 2016 r.:

godz. 1600 sala 207 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły

RODZICE UCZNIÓW KLAS I

godz. 1630 – aula –prelekcja „Dopalacze – STOP – domowe narzędzia  profilaktyczne” prowadzone przez psychologa Śląskiego Centrum  Profilaktyki i Psychoterapii,

godz. 1700 – spotkanie z wychowawcą:

         I a – sala 307 – p. J. Moskała

         I b – sala 209 – p. K. Mysłowska

         I c – sala 402 – p. M. Zdanowska

         I d – sala 205 – p. D. Hańderek

RODZICE UCZNIÓW KLAS II

godz. 1630 – spotkanie z wychowawcą:

II a – sala 210 – p. A. Pytlowany

II b – sala 311 – p. J. Foryś

II c – sala 306 – p. M. Skiba

II d – sala 219 – p. A. Handzlik

RODZICE UCZNIÓW KLAS III

godz. 1630 – spotkanie z wychowawcą:

III a – sala 304 – p. B. Szwagrzyk

III b – sala 406 – p. G. Kowaliczek

III c – sala 302 – p. N. Pawelak

III d – sala 301 – p. A. Wantoła

godz. 1715 – aula – spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły „Organizacja egzaminu maturalnego w maju 2017 r.”

 

Konsultacje dla rodziców

W dniu 24 maja 2016:

– o godz. 16.00 – w sali 217 – biblioteka – odbędzie się spotkanie Rady Rodziców

w  godz. 16.30 – 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II wg następującego harmonogramu:

I a                             210                                A. Pytlowany
I d                             219                               A. Handzlik

II a                           304                                B. Szwagrzyk

II b                            209                               G. Kowaliczek

II d                            301                               A. Wantoła

Nauczyciele przedmiotów będą dostępni w pokoju nauczycielskim.

Nauczycielki:

p. M. Skiba, p. J. Foryś, p. N. Pawelak, p. D. Hańderek, p. I. Roszkowska, p. A. Froń, które w tym dniu są na wycieczkach klasowych, będą prowadziły konsultacje 31.05 (wtorek) w godzinach od 16.30 do 18.00

Organizacja spotkań z rodzicami 24 listopada 2015 r. (wtorek):

RADA RODZICÓW
godz. 16:00 – sala 210 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły,

RODZICE UCZNIÓW KLAS I
godz. 16:30 – aula –prelekcja „Dopalacze – STOP – domowe narzędzia profilaktyczne” prowadzone przez psychologa Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii,
godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcą:
I a – sala 210 – p. A. Pytlowany
I b – sala 310 – p. J. Foryś
I c – sala 306 – p. M. Skiba
I d – sala 219 – p. A. Handzlik

RODZICE UCZNIÓW KLAS II
godz. 16:30 – sala 301 – spotkanie z dietetykiem p. Justyną Gałką,
godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcą:
II a – sala 304 – p. B. Szwagrzyk
II b – sala 209 – p. G. Kowaliczek
II c – sala 208 – p. N. Pawelak
II d – sala 301 – p. A. Wantoła

RODZICE UCZNIÓW KLAS III
godz. 16:30 – spotkanie z wychowawcą:
III a – sala 207 – p. B. Fajferek
III b – sala 401 – p. K. Kapłoniak
III c – sala 310 – p. A. Górecka
III d – sala 302 – p. A. Olma
godz. 17:15 – aula – spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły „Organizacja egzaminu maturalnego w maju 2016 r.”,