Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – Ewa Gawęda

Wicedyrektor Szkoły – Agnieszka Dawidowicz