Wolontariat

KOŁO WOLONTARIATU

Koło wolontariatu wywodzi się z koła PCK, które powołane zostało w 1962 roku. Od początku swojej działalności opiekunowie i członkowie SK PCK szerzyli wiedzę prozdrowotną wśród młodzieży, przeprowadzając różnego rodzaju konkursy i  prelekcje, a także organizując wykłady z udziałem zaproszonych gości. Członkowie SK PCK realizowali działania zlecone przez Zarząd Główny PCK, działając w dwóch sekcjach: opiekuńczo-społecznej i  sanitarno-porządkowej. W ramach swoich zadań uczniowie otaczali opieką osoby starsze i niepełnosprawne oraz dbali o czystość otoczenia.

Szkolne koło PCK nawiązało współpracę z różnymi placówkami działającymi na terenie miasta Bielska-Białej, takimi jak Dom Rencisty czy Dom Małego Dziecka, zwany później Domem Dziecka. Młodzież naszej szkoły i opiekunowie koła regularnie odwiedzali podopiecznych tych instytucji, wspierając ludzi starszych i niedołężnych oraz organizując dla najmłodszych podopiecznych Domu Dziecka zbiórki zabawek i odzieży.

W ciągu kolejnych lat działalności PCK w naszej szkole przeprowadzono wiele akcji o charakterze woluntarystycznym, takich jak „Góra Grosza” czy też sprzedaż kartek świątecznych i cegiełek na rzecz Fundacji Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej. Młodzież miała także możliwość wzięcia udziału w różnych ogólnopolskich kwestach typu WOŚP czy Pomoc dla Powodzian. Nawiązano również współpracę ze Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku-Białej w ramach akcji „Mikołajki”. Uczniowie odwiedzali małych pacjentów, obdarowując ich drobnymi upominkami. Kilkakrotnie na terenie szkoły przeprowadzono także Akcję Krwiodawstwa zorganizowaną we współpracy z lokalnym zarządem PCK.

Członkowie SK PCK realizowali swoje zadania, odnosząc sukcesy również w rozmaitych zawodach i konkursach. W roku szkolnym 1997/98 zajęli II miejsce w województwie w zawodach ratowniczych. Dwie uczennice: Justyna Miotła oraz Barbara Wiewióra zakwalifikowały się do zawodów ogólnopolskich i zakończyły je z VI lokatą. Z kolei w roku szkolnym 1999/2000 członkowie koła wzięli udział w rejonowych i okręgowych zawodach szkolnych zespołów ratowniczych, zajmując I miejsce w województwie i V miejsce na szczeblu krajowym.

W szkole przeprowadzony został również szkolny etap olimpiady Wiedzy o Zdrowiu, organizowanej co roku przez Zarząd PCK, który wygrał Arkadiusz Wrębiak, zajmując następnie pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim. W roku 2002/2003 członkowie SK PCK osiągnęli kolejny sukces, zdobywając II miejsce w zawodach ratowniczych na szczeblu rejonowym.

W kwietniu 2014 roku nasi uczniowie zajęli również II miejsce w  XXII Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. W składzie drużyny znaleźli się: Kinga Byrdy, Agata Budny, Martyna Jędrzejko, Anna Kliś i Rafał Ziomkowski. Rok później uczennice: Kinga Byrdy, Agata Budny, Aleksandra Pasik, Małgorzata Smoczyńska i Justyna Płaszczyńska, pod opieką p. Natalii Pawelak oraz absolwenta naszego liceum Damiana Bociana zajęły pierwsze miejsce, co umożliwiło reprezentowanie Rejonowego Oddziału PCK w Okręgowych Mistrzostwach PCK, które drużyna zakończyła na piątej lokacie w województwie.

Od kilku lat Koło Wolontariatu ściśle współpracuje z Fundacją Aktywności Społecznej Złote-Łany w Bielsku-Białej. Uczniowie angażują się zarówno w wolontariat stały, pomagając osobom starszym i niepełnosprawnym, a także dzieciom, jak i w wolontariat akcyjny, kwestując na rzecz ludzi potrzebujących. Wyjątkowym sukcesem w tym względzie okazały się zbiórki żywności, a szczególnie ta zorganizowana w grudniu 2015 roku, kiedy zebrano prawie 5 ton żywności – najwięcej w województwie śląskim. Dodatkowo około 50 wolontariuszy z naszej szkoły bierze udział  w każdej z czterech ogólnopolskich akcji takich jak: „Świąteczna Zbiórka Żywności”, „Pomagam, bo lubię”, „Podziel się posiłkiem” oraz „Wielkanocna Zbiórka Żywności”.

W ostatnim roku szkolnym działalność koła poszerzyła się o współpracę z czterema krajami europejskimi tj. Francją, Grecją, Finlandią i Włochami w ramach projektu Erasmus+. Uczniowie naszego liceum oraz goście z zagranicy wzięli udział w zbiórce żywności „Pomagam, bo lubię” zorganizowanej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Wolontariuszom udało się zebrać 264 kg różnorodnych artykułów spożywczych. Ponadto, wolontariusze realizowali zadania dotyczące projektu w ramach tzw. wolontariatu stałego.

Głównym celem Koła Wolontariatu jest w dalszym ciągu promowanie idei humanitaryzmu oraz bezinteresownej pomocy i pracy na rzecz drugiego człowieka. Efektem działań koła jest rozbudzenie wrażliwości i aktywności społecznej  uczniów oraz budowanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej. Dzięki pracy w charakterze wolontariusza młody człowiek nabywa umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Udział w międzyszkolnych i międzynarodowych przedsięwzięciach przyczynia się natomiast do wzmocnienia integracji europejskiej oraz wymiany doświadczeń młodych altruistów.

Funkcję opiekunów pełnili kolejno nauczyciele: Barbara Podoska, Urszula Nawrocka, Beata Szwagrzyk, Aleksandra Żelazińska, Małgorzata Świątek – Jaworska, natomiast aktualnie pełni ją Beata Fajferek.