26 stycznia 2019 r. w Dworku Eureka w Czechowicach odbył się bal studniówkowy uczniów klas trzecich naszej szkoły. Zgodnie z tradycją wieczór otworzył polonez, który tańczyły kolejno każda z czterech klas. Pięknie przygotowana choreografia i eleganckie stroje wzbudziły uznanie w oczach nauczycieli i rodziców. Uczniowie przemówieniami i kwiatami podziękowali dyrekcji, wychowawcom i rodzicom za trud wychowania i edukację, następnie pani dyrektor Ewa Gawęda dokonała uroczystego rozpoczęcia balu. Młodzież bawiła się do białego rana. Zobacz wszystko →

W święto Trzech Króli uczniowie czterech klas trzecich naszego liceum bawili się na swojej studniówce w Dworku Eureka w Czechowicach. Rozpoczęli tradycyjnym polonezem do kompozycji Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Niespodziankę sprawili abiturienci z klasy 3c, którzy do swojego układu wybrali ścieżkę dźwiękową z filmu Czas honoru. Uczniowie wykorzystali uroczystą okazję do złożenia podziękowań dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom.  Nie zabrakło życzeń pomyślności na egzaminie i wspólnego toastu szampanem. Po kolacji parkiet zapełnił się ponownie i opustoszał dopiero nad ranem. Zobacz wszystko →