Pola Nadziei

AKCJA CHARYTATYWNA – „POLA NADZIEI”

„Pola Nadziei” to program przygotowany przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga, w celu niesienia pomocy nieuleczalnie chorym na raka. Symbolem tej akcji jest żonkil, który już w czasach starożytnych oznaczał nadzieję na nowe życie – odrodzenie. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia wyższe cele istnienia, symbolizując przemijanie, kruchość i ulotność życia.

Bielsko włączyło się do akcji w 2004 roku z inicjatywy pani Grażyny Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Ogólnopolski Program ,,Pola Nadziei” skierowany jest do uczniów i nauczycieli w  celu zaangażowania ich do pozyskiwania środków potrzebnych na budowę i  wyposażenie hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Nasza szkoła przystąpiła do tej akcji w 2010 roku, propagując tym samym wśród uczniów altruistyczną postawę otwarcia na drugiego człowieka, zwłaszcza chorego i cierpiącego. Opiekunem i koordynatorem tych działań jest Marta Skiba. Uczniowie naszego liceum z wielkim zaangażowaniem pomagają zbierać fundusze na hospicjum. Kwestują w sklepach, pieką ciasto i sprzedają je w szkole. Ofiarodawcy otrzymują za przekazany datek kwiat żonkila lub jego symbol.

Efekty działania wolontariatu:

  • Radość

Nie da się opisać radości, jaką daje uśmiech osoby, której pomogliśmy. To bezcenny element wolontariatu!

  • Doświadczenie

Wolontariat jest świetnym sposobem na zdobycie doświadczenia, wykorzystanie i sprawdzenie w praktyce swoich talentów, umiejętności i wiedzy.

  • Satysfakcja

Świadomość, że zrobiliśmy coś bezinteresownie dla innych i dajemy radość.

  • Rozwój

Wolontariat daje możliwość zdobycia nowych umiejętności, sprawdzenia się w różnego typu działaniach i w nowych sytuacjach.

  • Ludzie

Wolontariat to sposób na poznanie nowych osób o podobnych zainteresowaniach, zbudowanie przyjaźni i nawiązanie dobrych relacji.

  • Rozwój

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną i świadomą pracą na rzecz społeczeństwa, przynoszącą wiele korzyści osobie zaangażowanej.