Edukacja zdrowotna

PROGRAMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 

Projekt w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” realizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia

pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 

Realizowany w naszej szkole program „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” adresowany był do wszystkich uczniów i rodziców naszego liceum w celu zachęcenia do zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród młodzieży, a także promowania zdrowego stylu życia. Główne cele programu to wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców, kształtowanie prozdrowotnych postaw, a co za tym idzie zapobieganie wielu chorobom, w tym rozwojowi nadwagi i otyłości.

Realizacja projektu odbywała się w latach 2013-2015 i obejmowała zadania z zakresu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz edukacji żywieniowej m.in.:

  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność fizyczną młodzieży: rajd szkolny, dzień sportu, marsz nordic walking, wycieczka do Srebrnej Góry, zajęcia w klubie wspinaczkowym, trening badmintona;
  • wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego motywującego ucznia do podejmowania aktywności fizycznej poza szkołą;
  • prowadzenie przez uczniów prezentacji multimedialnych o zdrowym żywieniu, prowadzenie lekcji czy audycji;
  • organizacja imprez i akcji: Dzień Zdrowia, akcja „Darmowe jabłka w szkole”;
  • udział w „Konkursie Dobrej Formy” organizowanym przez Instytut Żywności i Żywienia;
  • organizowanie spotkań ze specjalistą z dziedziny dietetyki: udział uczniów w cyklu wykładów zatytułowanych Akademia Zdrowia i Urody w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej;
  • wykład Iwony Megger – promotorki zdrowia, fizjoterapeutki pt.: „Zdrowy styl życia a diety cud”.

Efektem tego przedsięwzięcia było uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”, poszerzenie działań szkoły w zakresie aktywności fizycznej oraz edukacji żywienia, zmniejszenie liczby zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.

Koordynatorem programu była pani Agnieszka Górecka, a realizatorami Natalia Pawelak i Grzegorz Kowaliczek.

 

Program „ Zdrowe Życie – Dłuższe Życie”

W roku 2015 roku szkoła przystąpiła do konkursu programów „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”. Nasz program uzyskał akceptację komisji konkursowej i wsparcie finansowe na realizację w 2015r. Jego celem było pogłębienie świadomości zarówno uczniów, jak i rodziców na temat ogromnej roli zdrowego odżywiania i podejmowania aktywność fizycznej. Realizacja zadań związanych z tym przedsięwzięciem trwała od września do listopada 2015 roku i objęła działania: dla uczniów – warsztaty z dietetykiem,  konkurs o zdrowym odżywianiu, szkolny rajd na Magurkę, szkolny Turniej Badmintona, dla rodziców natomiast – indywidualne konsultacje z dietetykiem oraz wykład pt. „Dzień zdrowego odżywiania”.

Efektem podjętych działań był wzrost świadomości uczniów i ich rodziców na temat zdrowego odżywiania, przyswojenie nowych nawyków żywieniowych, poznanie nowych form aktywności fizycznej warunkującej dobre samopoczucie i zdrowie, a dodatkowo współdziałanie dzieci i rodziców oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Koordynatorem programu była Natalia Pawelak, a realizatorami Agnieszka Górecka, Małgorzata Świątek-Jaworska i Grzegorz Kowaliczek.

 

„Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole”

„Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole realizowany jest w naszej szkole od 1999 roku, pod patronatem Urzędu Miejskiego, Wydziału Polityki Społecznej w Bielsku-Białej. Jego celem jest kształtowanie wśród uczniów właściwej postawy dla zachowania zdrowia.

Program realizowany jest w formie lekcji wychowania zdrowotnego i obejmuje zagadnienia: promocja zdrowia, życie w rodzinie, zdrowie psychiczne, życie bez nałogu, zdrowy styl odżywiania, bezpieczeństwo w codziennym życiu, higiena osobista i higiena otoczenia, ruch w życiu człowieka.

Efektem tych działań jest podniesienie poziomu świadomości uczniów na temat znaczenia własnego zdrowia i podejmowania działań na rzecz jego ochrony, a także unikania zagrożeń.

Do roku 2005 koordynatorem programu była Lidia Gawłowska, a od 2006 roku do chwili obecnej funkcję tę pełni Natalia Pawelak, natomiast konkretne zadania realizują Katarzyna Zawadzka i Agnieszka Górecka.

 

Program „Podstępne WZW”

Program „Podstępne WZW” pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologiczna w Katowicach realizują w naszej szkole od 2013 roku Agnieszka Górecka i Joanna Moskała, a jego adresatem są uczniowie  klas drugich naszego liceum. Sygnałem do rozpoczęcia działań edukacyjnych w tym temacie był niski poziom świadomości uczniów w zakresie infekcji wywołanych przez wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy w tym zakresie, uświadomienie ryzyka zakażenia HBV i HCV i zapoznanie z zasadami profilaktyki. Zadania te realizowane są na dwóch godzinach lekcyjnych obejmujących część wykładową i warsztatową. Dzięki tym działaniom znacznie podniósł się poziom zrozumienia problemu, świadomość przeciwdziałania zakażeniom HBV i HCV. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Natalia Pawelak.

 

Szkoła Promująca Zdrowie

Od 2003 roku w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie podejmowane są w naszym liceum działania skierowane do uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Mają one służyć rozwijaniu edukacji prozdrowotnej, promowaniu zdrowego stylu życia i współdziałaniu w tym względzie z rodziną i społecznością lokalną.

Główne zadania realizowane  w ramach programu to: nacisk rozwój aktywności fizycznej ucznia, zapobieganie zachowaniom patologicznym młodzieży (w tym autoagresji, narkomanii i piciu alkoholu), walka ze stresem, edukacja na temat zdrowego żywienia. Działania w ramach SzPZ realizowane są na lekcjach wychowawczych, zajęciach z wychowania zdrowotnego, w czasie akcji prozdrowotnych, wycieczek szkolnych i klasowych, spotkań uczniów i rodziców z ekspertami w danej dziedzinie.

Efektem realizacji programu było uzyskanie certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” w latach: 2004, 2007, przyjęcie do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na lata  2004 – 2007, uzyskanie Certyfikatu II stopnia „Szkoły Promującej Zdrowie” z jednoczesnym włączeniem do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na lata 2013 – 2016.

Koordynatorem programu jest Natalia Pawelak, a realizatorami są Katarzyna Zawadzka oraz Agnieszka Górecka.