Edukacja Humanistyczna

PROGRAM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

Program skierowany jest do uczniów realizujących program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze oraz wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Formą realizacji programu są wycieczki naukowe, seanse filmowe, spektakle teatralne, wizyty w galeriach sztuki, spotkania z twórcami, koncerty. Celem programu jest samodzielne i aktywne poszukiwanie wiedzy, kształtowanie nawyków estetycznych i umiejętności krytycznego spojrzenia na sztukę oraz dostrzeżenie roli swego narodu i regionu w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Europy. Tematyka wycieczek koresponduje z treściami zawartymi w podstawie programowej przedmiotów humanistycznych.

W Krakowie uczniowie zwiedzają  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Podziemia Rynku, Zamek na Wawelu, Muzeum Archeologiczne, Archiwum Państwowe, Collegium Maius i uczestniczą w wykładach na Wydziale Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Warszawie odwiedzają Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Centrum Nauki Kopernik, Sejm RP oraz uczestniczą w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym. W Oświęcimiu, w Muzeum Auschwitz Birkenau na terenie byłego obozu koncentracyjnego, już jako w pełni świadomi obserwatorzy historii w dojrzały sposób odbierają świadectwo terroru i ludobójstwa.

Wizyty w muzeach pozwalają poznać dziedzictwo kultury polskiej jako integralnej części kultury europejskiej, uświadomić jej złożone i różnorodne podstawy. Pomagają ponadto kształtować postawę tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowej poprzez poznanie mozaiki kulturowej w Polsce. Wzmacniają poczucie tożsamości narodowej, dumy i szacunku dla tradycji oraz  odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe. Wizyty w placówkach naukowych ułatwiają odkrywanie nowych dróg zdobywania wiedzy, pokazują praktyczne jej zastosowanie, pobudzają ciekawość i kształtują postawę samodzielności w poszukiwaniach. Poprzez uświadomienie nieograniczonych możliwości umysłu ludzkiego wzbudzają  szacunek dla zdobyczy naukowych i cywilizacyjnych. Wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej poszerza wiedzę na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu i pozwala przyjrzeć się pracy organu ustawodawczego.

Istotnym elementem programu edukacji humanistycznej jest także stworzenie uczniom płaszczyzny do samodzielnej aktywności artystycznej i kulturalnej. Talenty i zainteresowania prezentują na szkolnych konkursach i festiwalach.