Szkoła Bez Przemocy

PROGRAM „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

Projekt „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej.
Początkiem września 2011 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoła bez przemocy”. Projekt ten realizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej.
Celem tego projektu jest :
– zapobieganie zachowaniom agresywnym,
– zmniejszanie poziomu przemocy i agresji,
– wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów,
– integracja zespołów klasowych.
Koordynatorem zaplanowanych w projekcie działań jest Katarzyna Zawadzka – pedagog szkolny. W realizację Projektu zaangażowani są wszyscy wychowawcy klas, którzy wspólnie z uczniami planują działania skierowane do całej społeczności szkolnej, mające na celu zmniejszenie skali agresji i przemocy. Są oni wraz z uczniami współodpowiedzialni za ich realizację. W większość działań zaangażowane są całe zespoły klasowe, które biorą udział w przygotowywaniu imprez oraz w ich obsłudze. Proponowane w ramach projektu zadania są zróżnicowane pod kątem zainteresowań i umiejętności uczniów, tak aby działaniami objąć jak największe grono młodzieży, by każdy uczeń mógł wziąć w nich udział.
Projekt ma charakter interdyscyplinarny.
W roku szkolnym 2010/2011 w ramach udziału szkoły w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy” zaplanowano i zrealizowano następujące zadania:

  • opracowano Szkolny System Przeciwdziałania Przemocy i Agresji,
  • zorganizowano dla rodziców naszych uczniów zajęcia edukacyjne na temat agresji
    i przemocy,
  • zorganizowano Dzień Szkoły bez Przemocy w ramach III edycji Dnia Życzliwości (nagrodzono „Godnych zaufania” nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

W roku szkolnym 2011/2012 realizowane będą następujące zadania:

  • zainicjowanie przedsięwzięcia promującego ideę kibicowania fair play,
  • zorganizowanie spotkania z rodzicami, którego tematem będzie profilaktyka agresji,
  • zorganizowanie Dnia Szkoły bez Przemocy pod hasłem „Kibicujemy Fair Play”
  • promowanie „Szkoły bez Przemocy” poprzez organizację IV edycji Dnia Życzliwości pod hasłem „Mistrzowie w sztuce przekazywania wiedzy”.