Kształcenie w zawodach medycznych

KSZTAŁCENIE W ZAWODACH MEDYCZNYCH

W Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących kształci się młodzież w duchu odpowiedzialności za drugą osobę, wrażliwości na potrzeby innych oraz otwartości wobec świata. W naturalny sposób kontynuuje pod tym względem wartości i wzorce nauczane w szkołach medycznych.

Osoba pracująca w zawodzie medycznym, nie tylko powinna odznaczać się zdobytymi kwalifikacjami zawodowymi, ale również odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi. Przede wszystkim musi to być osoba serdeczna, otwarta na potrzeby innych, kierująca się w swojej pracy dobrem pacjenta. Istotna jest także umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z chorymi, empatia i opiekuńczość. Równocześnie musi być osobą stanowczą, zdecydowaną, by mieć możliwość w jak najlepszy sposób wykorzystać swoje umiejętności dla dobra innych.

Kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych uzyskało 4066 absolwentów naszej szkoły.

Pielęgniarstwo

Kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki w całym okresie istnienia tego kierunku uzyskało 2701 absolwentek:

  • Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa (1957 – 1962): 33 absolwentki.

Opiekun: Krystyna Galbas.

  • Państwowe Liceum Pielęgniarstwa (1959 – 1964): 65 absolwentek.

Opiekun: Marcin Giza, Franciszek Szpok.

  • Liceum Medyczne Pielęgniarstwa (1964 – 1967): 1483 absolwentki.

Kierownik: Lucyna Ciesielska, Barbara Podoska.

Wychowawcy: Halina Adamczyk, Barbara Beliczyńska, Zofia Brak, Łucja Brylska – Pindel, Maria Cabaj-Tyburska, , Mirosława Gieruszyńska, Wincenty Jakubowski, Jadwiga Jekiełek, Urszula Kaczyńska, Małgorzata Kobiela – Gryczka, Małgorzata Kubica – Kochmańska, Maria Kucharska, Maria Kwiatkowska Teresa Lorenc, Halina Machnacz, Dorota Mróz, Renata Nowakowska, Krystyna Pawlus, Elżbieta Sendal, Grażyna Stawarska, Maria Szafruga, Franciszek Szpok, Danuta Świergała, Iwona Terpikowska, Agata Waligóra, Krystyna Woźnica, Gertruda Wrzoł, Krystyna Zontek.

  • Liceum Medyczne (1967 1978): 368 absolwentek.

Kierownik: Lucyna Ciesielska, Barbara Podoska.

Wychowawcy: Halina Adamczyk, Barbara Beliczyńska, Zofia Brak, Łucja Brylska – Pindel, Maria Cabaj-Tyburska, Mirosława Gieruszyńska, Wincenty Jakubowski, Jadwiga Jekiełek, Urszula Kaczyńska, Małgorzata Kubica – Kochmańska, Maria Kucharska, Małgorzata Kobiela – Gryczka, Maria Kwiatkowska, Teresa Lorenc, Halina Machnacz, Dorota Mróz, Renata Nowakowska, Krystyna Pawlus, Elżbieta Sendal, Grażyna Stawarska, Maria Szafruga, Danuta Świergała, Franciszek Szpok, Iwona Terpikowska, Agata Waligóra, Krystyna Wożnica, Gertruda Wrzoł, Krystyna Zontek.

  • Liceum Medyczne (w ramach Zespołu Szkół Medycznych, 1978 – 1996): 275 absolwentek.

Kierownik: Danuta Śliwińska.

Wychowawcy: Halina Adamczyk, Barbara Beliczyńska, Zofia Brak, Łucja Brylska, Maria Cabaj-Tyburska, Lucyna Ciesielska, Mirosława Gieruszyńska, Wincenty Jakubowski, Jadwiga Jekiełek, Urszula Kaczyńska, Maria Kwiatkowska, Małgorzata Kubica – Kochmańska, Maria Kucharska, Małgorzata Kobiela – Gryczka, Teresa Lorenc, Halina Machnacz, Dorota Mróz, Renata Nowakowska, Maria Pawlus, Barbara Podoska, Elżbieta Sendal, Grażyna Stawarska, Maria Szafruga, Franciszek Szpok, Danuta Świergała, Iwona Terpikowska, Agata Waligóra, Krystyna Woźnica, Gertruda Wrzoł, Krystyna Zontek.

  • Pielęgniarstwo w ramach Medycznego Studium Zawodowego (1978 – 2005): 477 absolwentek.

Kierownik: Jadwiga Jekiełek.

Wychowawcy: Lidia Gawłowska, Maria Kucharska, Ewa Mreńca, Urszula Nawrocka, Krystyna Noszka, Grażyna Polończyk – Kurek, Irena Puzoń, Grażyna Stolecka, Maria Szafruga, Irena Wacławska, Wanda Wajda, Agata Waligóra, Gertruda Wrzoł.

Położna

Kwalifikacje do wykonywania zawodu położnej (Medyczne Studium Zawodowe, Położnictwo, 1977 – 1993): 403 absolwentki.

Kierownik: Jadwiga Jekiełek.

Opiekunowie: Halina Adamczyk, Wanda Gazda, Ewa Mreńca, Jadwiga Fołta, Antonina Kania, Liliana Łusińska, Dorota Mróz, Jolanta Skrebeńska, Barbara Trynda.

Analityk medyczny

Kwalifikacje do wykonywania zawodu analityka medycznego (Medyczne Studium Zawodowe, Analityka Medyczna, 1978 – 1993): 423 absolwentów.

Kierownik: Karina Wojciechowska.

Opiekunowie: Jadwiga Fołta, Piotr Grygier, Jadwiga Jekiełek, Maria Kwiatkowska, Teresa Lorenc, Małgorzata Byrska.

Technik farmaceutyczny

Kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego (Medyczne Studium Zawodowe, Technik Farmaceutyczny, 1994 – 2005, a następnie Szkoła Policealna nr 6, Technik farmaceutyczny, od 2005): 488 absolwentów.

Kierownik: Karina Wojciechowska.

Opiekunowie: Halina Gębala, Ewa Mreńca, Urszula Ostrowska – Prus, Grażyna Polończyk –Kurek, Krystyna Szymańska, Teresa Lorenc, Karina Wojciechowska.

Ratownik medyczny

Kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego (Medyczne Studium Zawodowe, Ratownictwo Medyczne, 1995-1997): 23 absolwentów.

Kierownik: Karina Wojciechowska, Danuta Śliwińska.

Opiekun: Teresa Lorenc.

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna w DPS (Medyczne Studium Zawodowe, Opiekun w DPS , 2003 – 2005): 17 absolwentów.

Opiekun: Grażyna Polończyk – Kurek.

Asystentka stomatologiczna

Kwalifikacje do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej (Szkoła Policealna nr 6, 2010-2011): 11 absolwentek.

Opiekun: Grażyna Polończyk – Kurek.