Historia Szkoły

RYS HISTORII SZKOŁY

W roku 1957 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej podjęło decyzję o powołaniu dwuletnich pomaturalnych Państwowych Szkół Pielęgniarstwa. 27 grudnia 1957 roku otwarto Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w budynku koszar garnizonu wojskowego przy ul. Konopnickiej 6 w Bielsku-Białej.

Zmiany struktury organizacyjnej szkoły umożliwiały zdobycie zawodu pielęgniarki w cyklu cztero- a następnie pięcioletnim w Państwowym Liceum Pielęgniarstwa – od 1959 roku, w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa od 1964 roku, a od 1967 roku w Liceum Medycznym.

1 września 1977 roku powstało Medyczne Studium Zawodowe kształcące w specjalności położniczej, a w kolejnych latach analityka medycznego – od 1978 roku, ratownika medycznego i technika farmaceutycznego od 1994 roku.

1 września 1978 roku utworzono Zespół Szkól Medycznych, w skład którego weszło Liceum Medyczne Pielęgniarstwa oraz Medyczne Studium Zawodowe kształcące w specjalności położna i analityk medyczny. W roku 1981 zespołowi nadano imię Hanny Chrzanowskiej – zasłużonej pielęgniarki, pedagoga i wychowawcy młodzieży.

W efekcie kolejnych zmian w roku 1991 rozpoczęło działalność czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. Obecną nazwę Zespół Szkól Medycznych i Ogólnokształcących placówka nosi od 1 grudnia 1996 roku.

W 2002 roku w wyniku reformy oświaty przekształcono istniejące liceum w szkołę ponadgimnazjalną, której nadano nazwę VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej. Natomiast 1 września 2005 roku Medyczne Studium Zawodowe przekształcono w Szkołę Policealną Nr 6.

Obecnie w skład zespołu wchodzi trzyletnie VIII Liceum Ogólnokształcące z 12 oddziałami oraz Szkoła Policealna Nr 6, kształcąca w zawodzie technik farmaceutyczny.

Na przestrzeni minionych 60 lat funkcję dyrektora szkoły pełnili: Anzelm Bonczek (lekarz), Jolanta Wieczorek, Halina Adamczyk, Grażyna Stolecka, a obecnie Ewa Gawęda. Szkoła przygotowała do zawodu wiele dyplomowanych pielęgniarek, techników analityki medycznej, położnych, ratowników medycznych, opiekunek domów pomocy społecznej, asystentów stomatologicznych i techników farmaceutycznych. Natomiast  od roku 1991 mury szkoły opuszczają absolwenci 4 oddziałów liceum ogólnokształcącego, kontynuując edukację na wyższych uczelniach.

Historia szkoły schemat