Euroweek

Artykuły o Euroweek w LO8

EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW

Od 2012 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie EuroWeek – Szkoła Liderów” organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży. Skierowany jest on do uczniów, którzy pragną rozwijać umiejętności aktywnego uczestniczenia w życiu Europy i przy tym doskonalenia praktycznej znajomości języków obcych.

Program ma na celu zachęcenie młodzieży do rozwijania zainteresowań, zaangażowania się w działalność społeczną, rozwijania kreatywności, umiejętności przywódczych i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Uczniowie mają przy tym sposobność do poznawania  kultury i zwyczajów mieszkańców innych państw europejskich.

Każdego roku grupa licząca około 30 uczniów naszej szkoły wyjeżdża pod opieką Anny Pytlowany i Natalii Pawelak do Długopola – Zdrój na obóz EuroWeek. Tam uczestniczy w zajęciach prowadzonych interaktywnie przez szkoleniowców i wolontariuszy Europejskiego Forum Młodzieżowego z różnych krajów świata. Obejmują one cztery bloki tematyczne:

  • Kierowanie grupą – warsztaty zapoznające z zasadami kierowania zespołem, budowania prawidłowych relacji międzyludzkich i świadomego, konsekwentnego dążenia do celu.
  • Kultury świata i Europy – warsztaty prezentujące możliwości jakie daje zjednoczona Europa, przedstawiające także ideę wolontariatu i korzyści z niego płynące.
  • Praca grupie – warsztaty ukazujące młodzieży,  jak ważna jest umiejętność efektywnego współdziałania  w zespole.
  • Praca i wolontariat warsztaty prezentujące aktualną sytuację na rynku pracy  oraz możliwości wybrania zawodów z perspektywą na przyszłość. W ramach tych warsztatów organizowane jest również szkolenie z zakresu autoprezentacji.

Efektem realizowania tego programu jest rozwój uczniów na wielu płaszczyznach od kształtowania umiejętności zarządzania grupą i współdziałania w niej, przez świadomość możliwości rozwoju zawodowego i pracy na rynku europejskim, po sprawność posługiwania się językiem obcym.