Dla Kandydatów

UWAGA!

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY ODBĘDZIE SIĘ

28 kwietnia 2020 (WTOREK)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Planuje się utworzenie 4 klas pierwszych.

 klasa z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów: przedmioty wiodące języki obce
1 a: biologii, chemii, matematyki biologia, chemia, matematyka angielski oraz
niemiecki lub włoski
1 b: języka angielskiego, biologii, języka polskiego j. angielski, j. polski, biologia angielski oraz
niemiecki lub francuski
1 c: języka angielskiego, biologii, chemii język angielski, biologia, chemia angielski oraz niemiecki lub hiszpański
1 d: języka angielskiego, matematyki, geografii język angielski, matematyka, geografia angielski oraz niemiecki lub hiszpański

Wykaz przedmiotów, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły, będą wliczone do punktacji:

klasa z rozszerzonym programem nauczaniem przedmioty
1a biologii, chemii, matematyki język polski, matematyka, biologia, chemia
1b j. angielskiego, biologii, j. polskiego język polski, matematyka, język angielski, biologia
1c języka angielskiego, biologii, chemii język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia
1d języka angielskiego matematyki, geografii, język polski, matematyka, geografia, język angielski

I A z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki

Szczegóły kierunku

Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych biologią, chemią, matematyką. Zapewnia przygotowanie z tych przedmiotów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Po tym kierunku możesz studiować:

analitykę medyczną · biochemię · bioinformatykę · biologię · biotechnologię ·  chemię · chemię medyczna · coaching medyczny · dietetykę · elektroradiologię ·farmację ·  fizjoterapię · inżynierię biomedyczną · inżynierię farmaceutyczną · kierunki rolnicze i przyrodnicze · kognitywistykę · kosmetologię · matematykę · medycynę · neurobiologię · ochronę środowiska · pielęgniarstwo · położnictwo · ratownictwo medyczne · stomatologię · technologię żywienia · technologię i inżynierię chemiczną · weterynarię · zarządzanie ryzykiem zdrowotnym · zarządzanie zasobami przyrody · zdrowie publiczne · i inne

IB z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego, j. polskiego, biologii

Szczegóły kierunku

Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych językiem polskim, biologią, językiem angielskim. Zapewnia przygotowanie z tych przedmiotów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Po tym kierunku możesz studiować:

psychologię · prawo ·  dziennikarstwo ·  stosunki  międzynarodowe ·  Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe ·  filologie (w tym polską, angielską i inne) · filozofię ·  język polski w komunikacji społecznej · kierunki pedagogiczne · kulturoznawstwo · filmoznawstwo ·  teatrologię ·  biologię · neurobiologię · kogniwistykę · ochronę dóbr kultury · politologię · europeistykę·  politykę społeczną · prawo własności intelektualnej · relacje międzykulturowe · religioznawstwo·  socjologię · nauki polityczne · wiedzę o nowych mediach · zarządzanie informacją · zarządzanie kulturą  i mediami · etnologię i antropologię kulturową ·

I C z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego, biologii, chemii

Szczegóły kierunku

Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych biologią , chemią , językiem angielskim. Zapewnia przygotowanie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Po tym kierunku możesz studiować:

analitykę medyczną · biochemię ·  bioinformatykę ·  biologię · biotechnologię · chemię · chemię medyczną · coaching medyczny · dietetykę · elektroradiologię · farmację · filologię angielską · fizjoterapię · inżynierię biomedyczną · inżynierię farmaceutyczną · kierunki rolnicze i przyrodnicze· kognitywistykę · kosmetologię · medycynę · neurobiologię · ochronę środowiska · pielęgniarstwo· położnictwo · ratownictwo medyczne · stomatologię · technologię żywienia · technologię i inżynierię chemiczną · weterynarię · zarządzanie ryzykiem zdrowotnym · zarządzanie zasobami przyrody · zdrowie publiczne · inne

I D z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego, matematyki, geografii

Szczegóły kierunku

Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyka, geografia, język angielski. Zapewnia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów.

Po tym kierunku możesz studiować:

administrację · analitykę gospodarczą · analitykę otoczenia biznesu · analitykę rynku · bankowość i ubezpieczenia · bezpieczeństwo · biznes międzynarodowy · ekonometrię · ekonomię · filologię angielską · finanse i rachunkowość · finanse i rachunkowość spółek · finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia · finanse menedżerskie · geografię · geologię · gospodarkę i zarządzanie publiczne · gospodarkę przestrzenną · gospodarkę turystyczną · informatykę i ekonometrię · inwestycje i nieruchomości · język angielski · komunikację marketingową · krajoznawstwo· logistykę · logistykę międzynarodową · matematykę · międzynarodowe stosunki gospodarcze · międzynarodowy rynek pracy · planowanie rozwoju przestrzeni  · zurbanizowaną przedsiębiorczość i finanse · rynki finansowe · rynki nieruchomości · skarbowość i podatki · transport · turystykę i rekreację · zarządzanie marką · zarządzanie projektami · zarządzanie przedsiębiorstwem  · zarządzanie publiczne · zarządzanie sprzedażą · różne inne kierunki ścisłe

Terminy rekrutacji ustalone przez Kuratora Oświaty:

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 – termin składania podania wydrukowanego z systemu

od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 – termin dostarczania do naszej szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty lub potwierdzonych kopii tych dokumentów (kopie oznaczone nr 1)

13 lipca 2020 r. godz. 9:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do naszego LO z podziałem na oddziały

od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15:00 – termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty

21 lipca 2020 r. do godz. 14:00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i listy uczniów nieprzyjętych do szkoły

Przeliczanie ocen i wyników na punkty w poszczególnych klasach:

Klasa 1A – klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia  i chemia.

Języki obce nauczane w klasie: j. angielski oraz drugi język obcy – j. włoski lub j. niemiecki

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne – biologia dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Drugie wybrane  zajęcia edukacyjne – chemia dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów

Klasa 1B – klasa z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiego, biologii, j. polskiego.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia.

Języki obce nauczane w klasie: j. angielski oraz drugi język obcy – j. francuski lub j. niemiecki

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne – biologia dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Drugie wybrane  zajęcia edukacyjne – język angielski dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów

Klasa 1C – klasa z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiego, biologii, chemii.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia.

Języki obce nauczane w klasie: j. angielski oraz drugi język obcy – j. hiszpański lub j. niemiecki

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Drugie wybrane  zajęcia edukacyjne – biologia lub chemia dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów

Klasa 1D – klasa z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiego, matematyki, geografii.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia.

Języki obce nauczane w klasie: j. angielski oraz drugi język obcy – j. hiszpański lub j. niemiecki

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne – geografia dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Drugie wybrane  zajęcia edukacyjne – język angielski dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów

Orientacyjny wykaz przedmiotów w klasach rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020-2021

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII LO 2020-2021  po szkole podstawowej

List do Kandydatów 2020-2021

Podanie do LO_po_szkole podstawowej