Certyfikaty

Szkoła Bez Przemocy Szkoła Bez Przemocy szkola-bez-przemocy

Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności FizycznejSzkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej

 

Szkoła z klasą Szkoła z klasą

 

Uczniowie z Klasą Uczniowie z klasą

Szkoła promująca zdrowie Szkoła promująca zdrowie 2004-2006, 2007, 2013-2016

 Szkoła bez przemocy
Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Bez Przemocy” w roku szkolnym 2010/2011.
Kampania społeczna „Szkoła bez przemocy” jest realizowana w Polsce od kwietnia 2006r. Organizatorami programu społecznego „Szkoła bez przemocy” są Grupy Wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja Grupy TP. Program prowadzony jest na łamach dziewiętnastu dzienników regionalnych w całej Polsce (na Śląsku Dziennik Zachodni).
Celem programu jest :
– zapobieganie zachowaniom agresywnym,
– zmniejszanie poziomu przemocy i agresji,
– wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów,
– integracja zespołów klasowych.
W szkole w ramach kampanii społecznej „Szkoła Bez Przemocy” zrealizowano następujące zadania:
– opracowano Szkolny System Przeciwdziałania Przemocy i Agresji,
– zorganizowano dla rodziców i uczniów zajęcia edukacyjne na temat agresji i przemocy,
– zorganizowano dni szkoły bez przemocy w ramach Dnia Życzliwości pt.” Życzliwy Nauczyciel i Uczeń”, „Autorytet – Nauczyciel i Uczeń”, „Godny zaufania – Nauczyciel
i Uczeń”, „Mistrz w sztuce przekazywania wiedzy – Nauczyciel”, „Nauczyciel i Uczeń
z poczuciem humoru”.

Szkoła promująca zdrowie

Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” w latach: 2004, 2007
i została przyjęta do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na lata 2004-2007, a w 2013 uzyskała Certyfikat 2-go stopnia „Szkoły Promującej Zdrowie” z jednoczesnym włączeniem do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na lata 2013- 2016.
Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r..
w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ) utworzonej w 1992 r.,
a od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej.
Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, w którym wszyscy członkowie jej społeczności:
• podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia,
• uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko,
• zachęcają innych do podjęcia podobnych działań.

Szkoła z klasą

Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z Klasą” w roku szkolnym 2003/2004.
Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”.
Efektem tej akcji jest tworzenie i promowanie takiej szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli. Szkoły, w której uczniowie chcą i potrafią się uczyć i śmiało podejmują wciąż nowe wyzwania.
Program „szkoły z klasą” opiera się na zasadach szkoły mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Uczniowie z klasą

Szkoła otrzymała certyfikat „Uczniowie z klasą” w roku szkolnym 2007/2008.

Program „Uczniowie z klasą” realizowany był przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Agory, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
„Pomagam innym” to temat realizowany w szkole w ramach programu „Uczniowie
z klasą”.

Szkoła Przyjazna Żywieniu

Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”, w roku szkolnym 2014/2015.

Dwuletni projekt (2013-2015) „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” był realizowany w szkole w ramach programu edukacyjnego KIK/34 Instytutu Żywności i Żywienia pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia.
Celem programu było wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej
u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.