Bezpieczna Szkoła

BEZPIECZNA SZKOŁA

W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadania – „Bezpieczna szkoła. Społeczność szkolna przeciw przemocy i wykluczeniu” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” organizowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Program ten realizowany był w 7 miastach Polski: w Bielsku – Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu, w każdym tylko w 5 szkołach ponadgimnazjalnych, wśród których znalazła się i nasza szkoła.

W ramach tego programu uczniowie 7 klas – I a,b,c,d i II b,c,d uczestniczyli w edukacyjnych zajęciach warsztatowych dotyczących tematyki:

– przemocy w aspekcie prawnym, psychologicznym i społecznym,

– roli liderów młodzieżowych w przeciwdziałaniu przemocy,

– rodzajów technik interwencyjnych, mediacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.

W warsztatach psychoedukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej uczestniczyło 2 nauczycieli naszej szkoły: Anna Pytlowany – nauczyciel języka angielskiego, Katarzyna Zawadzka – pedagog, koordynator ds. bezpieczeństwa – Barbara Skudlarska oraz uczniowie. Grupę Liderów Młodzieżowych stanowili uczniowie klas I i II.

W skład Szkolnego Zespołu Mediacji i Interwencji weszli: nauczyciele, uczniowie klas I i II oraz wolontariusze – studenci pedagogiki i psychologii (osoby z zewnątrz, mniej zaangażowane emocjonalnie, łatwiej utrzymujące obiektywną postawę i racjonalną perspektywę).

Cel Szkolnego Zespołu Mediacji i Interwencji:

– współpraca między uczniami, a nauczycielami,
– działania skierowane na radzenie sobie z problemami społeczności szkolnej w zakresie przemocy i odrzucenia,
– działania skierowane na ryzykowne zachowania (picie alkoholu i eksperymentowanie z narkotykami).
Zespół umożliwi lepszą komunikację interpersonalną oraz zniweluje tzw. „zmowę milczenia” dotyczącą ważnych, ale kłopotliwych problemów środowiska szkolnego.

Informacje o programie i jego rezultatach organizator programu upowszechnia w Internecie pod adresem: www.bezpiecznaszkola.pl, www.praesterno.pl, www.narkomania.org.pl