Na 9 listopada klasa 2 b przygotowała akademię z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Fabuła przedstawienia pt. „Pisk Białego Orła”   została osnuta wokół historii polskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I wojny światowej przeżywa wojenną traumę – wymarsz ojca i jednego z synów na front. Rodzina ukrywa w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos – pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność. Zobacz wszystko →

K O M U N I K A T

Uroczysta akademia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości odbędzie się
9 listopada 2018 r. (piątek) wg harmonogramu:

I tura – godz. 910 uczniowie klas 1a, 1b, 1c, 1d, 2b, 3d
wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

II tura – godz. 1100 uczniowie klas 2a, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c
wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Po akademii uczniowie kontynuują zajęcia lekcyjne.

12 października w auli szkolnej odbyła się akademia z okazji święta Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości uczniowie przedstawili genezę powstania Komisji Edukacji Narodowej, powołanej 14 października 1773 r oraz jej zadania, które miały kształtować kolejne pokolenia Polaków. Zobacz wszystko →

3 września o godz. 9.00 w auli szkolnej odbyła się akademia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019. Pani dyrektor Ewa Gawęda uroczyście przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie nowych uczniów i poprowadziła tradycyjne  ślubowanie na Sztandar Szkoły. W ten sposób uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do społeczności uczniowskiej VIII Liceum Ogólnokształcącego. Zobacz wszystko →

​W dniu 11 grudnia 2017 roku w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów zorganizowana z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Katowicach przez Delegaturę w Bielsku-Białej. 78 uczniów szkół średnich powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała zostało nagrodzonych tą prestiżową nagrodą za wybitne osiągnięcia w nauce. Kacper Kucharski z klasy 2a odebrał dyplom z rąk Stanisława Szweda, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Jacka Szczotki, wicekuratora Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zobacz wszystko →

Uroczystości rocznicowe obchodów 60-lecia szkoły rozpoczęła 20 października 2017 r uroczysta msza święta w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski koncelebrowana przez księdza naszej szkoły oraz księdza dr Marka Studenskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej, który wygłosił homilię. Oprawę muzyczną liturgii przygotowali uczniowie. Następnie na akademii w Bielskim Centrum Kultury dyrektor  Ewa Gawęda przywitała licznie zebranych gości. W swoim przemówieniu przybliżyła 60- letnią historię Medyka i nagrodziła nauczycieli z okazji niedawnego Święta Edukacji Narodowej.  Prezydent miasta Jacek Krywult w swoim wystąpieniu gratulował jubileuszu i wręczył nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta. Głos zabrał także przedstawiciel Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty, długoletnia dyrektor Halina Adamczyk, przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz dyrektor zaprzyjaźnionego liceum z katalońskiej Lleidy.

Zobacz wszystko →

4 września o godz. 9.00 odbyła się akademia inaugurująca nowy rok szkolny 2017/18. W auli szkolnej zgromadzili się uczniowie klas pierwszych. Pani dyrektor Ewa Gawęda uroczyście przywitała nowych uczniów i poprowadziła tradycyjne  ślubowanie na Sztandar Szkoły. W ten sposób uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do społeczności uczniowskiej VIII Liceum Ogólnokształcącego. Zobacz wszystko →

23 czerwca pożegnaliśmy uroczyście rok szkolny 2016/2017. Podczas akademii pani dyrektor podsumowała naszą pracę w minionym roku i wręczyła n najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy. Wszyscy włożyli dużo wysiłku, aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki, dlatego i uczniowie i nauczyciele zasłużyli na wakacyjny odpoczynek. W związku z tym klasa 1a pod opieką wychowawczyni, pani Joanny Moskały, postanowiła w części artystycznej akademii wprowadzić śpiewająco wszystkich w  radosny czas wakacji. Zobacz wszystko →

ssc_0178-2

W przeddzień święta Komisji Edukacji Narodowej odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klasy 2c. W auli zgromadzili się wszyscy pracownicy szkoły oraz delegacje klas. Oficjalną część wypełniły życzenia i nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły. W części artystycznej uczniowie przygotowali zabawny pokaz mody szkolnej, koncert instrumentalny i układ taneczny. Przewodnicząca Rady Rodziców i przedstawicielki Samorządu uczniowskiego złożyły wszystkim nauczycielom życzenia satysfakcji  z pracy zawodowej oraz sukcesów w kształtowaniu młodych charakterów. Zobacz wszystko →