Dokumenty

Statut_VIII_LO_18_03_2020

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY LATA 2017-2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY DLA 4-LETNIEGO LO

Zał. 1 zadania nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych i programów edukacyjnych _ 4 – letnie LO

Zał. 2 czynniki ryzyka i czynniki chroniące_4-letnie LO

Program Wychowawczy na lata 2015-18

Program profilaktyki i promocji zdrowia 2016-2017

Program działań profilaktycznych i promocji zdrowia

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin_Samorządu_Uczniowskiego

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Regulamin_Rady_Rodziców

Regulamin_Rady_Pedagogicznej

Procedura uzyskiwania zwolnień z wf

Załączniki wf