Comenius

Witryna projektu: comenius.e-lo8.pl

REALIZACJA EDUKACYJNEGO PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ

COMENIUS

„Zdrowe Wyzwania dla Europy” to wielostronny projekt partnerski realizowany w latach 2010-2012 pod kierunkiem mgr Anny Pytlowany. W projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z siedmiu szkół europejskich: VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej – POLSKA, 1st General Lyceum of Kalamaria Thessaloniki – GRECJA, Mailand videregående skole – NORWEGIA, Polhemskolan – SZWECJA, IES Josep Lladonosa – HISZPANIA, Instituto Professionale di Stato per i Servizi Professionali e Turistici „SASSETTI – PERUZZI”– WŁOCHY, Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lises – TURCJA.

Realizowane w ramach projektu zadania promowały zdrowy styl życia i uprawianie sportu. Dotyczyły one konkretnych tematów: zdrowie psychiczne , w tym stres i uzależnienia, aktywność na świeżym powietrzu, sporty tradycyjne, rola wody w naszym życiu, ochrona środowiska i zdrowa żywność.

Podczas spotkań w kolejnych krajach partnerskich prezentowaliśmy efekty działań z danego zakresu tematycznego. I tak w grudniu 2010 roku w czasie wizyty przedstawicieli innych krajów w Polsce analizowaliśmy problem stresu, uczyliśmy się od siebie nawzajem różnych technik walki z nim. W Hiszpanii, w marcu 2011 roku, przedstawialiśmy preferowane przez młodzież sposoby spędzania czasu na świeżym powietrzu. W Turcji, w kwietniu 2011 roku, prezentowaliśmy tradycyjny dla danego narodu sport pomagający w walce z otyłością i wspólnie zredagowaliśmy poradnik służący każdemu, kto chce żyć zdrowo. Norwegia to kraj wód i fiordów, a więc doskonałe miejsce do spotkania pod hasłem: rola wody w naszym życiu, we wrześniu 2011 roku. Każda szkoła przedstawiła prezentację na temat wykorzystywania zasobów wody w naszych krajach: „Od źródła do butelki” oraz „Woda w kulturze europejskiej”. Wspólnie przygotowaliśmy też na ten temat wystawę w szkole norweskiej. W Szwecji natomiast, w styczniu 2012 roku, każda grupa prezentowała film na temat rozwoju swojego miasta sprzyjającego środowisku. Tam też zapoznaliśmy się z nowoczesnymi technikami utylizacji śmieci i roli tych działań dla ochrony środowiska. Ostatnim miejscem naszej podróży po Europie była Grecja w kwietniu 2012 roku. Tam też każdy kraj zaprezentował film przedstawiający sposób przygotowania tradycyjnej dla danego narodu potrawy. Naszym wspólnym dziełem, efektem tej wizyty, jest mała książka kucharska zawierająca przepisy wszystkich dań prezentowanych przez międzynarodową młodzież.

Dzięki wyjazdom w ramach tego programu mogliśmy nie tylko zobaczyć i porównać sposoby nauczania, wymienić się doświadczeniami, ale również poznać dziedzictwo kulturowe tych państw, uczestnicząc w wycieczkach do miejsc, które dotąd znaliśmy tylko z opowiadań lub książek.

Przekonaliśmy się, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że jesteśmy Europejczykami i wspólnie możemy działać, walcząc z uprzedzeniami i stereotypami. Każdy kraj partnerski z niezwykłą serdecznością i gościnnością przygotował wizyty w swoich szkołach i miastach. Przez te 2 lata współpracy w projekcie Comenius z naszej szkoły 37 osób wyjechało za granicę do różnych krajów partnerskich. Młodzież biorąca udział w projekcie nie tylko zwiększyła swoje kompetencje językowe, ale także nabrała pewności siebie i otworzyła na Europę. Dzięki wyjazdom  kilka osób zdecydowało się nawet studiować za granicą. Wiele z nich utrzymuje ścisłe, przyjacielskie kontakty z rówieśnikami z zagranicy, również odwiedzają się wzajemnie podczas wakacji.

Główne cele naszego projektu:

 • umożliwienie udziału w wyjazdach uczniom z terenów o niskim rozwoju ekonomicznym i uczniów ze specjalnymi potrzebami;
 • promowanie znajomości historii i geografii krajów partnerskich- zapoznanie się z dziedzictwem historycznym i kulturowym, zwiedzanie miejsc historycznie i kulturowo ważnych;
 • wyrównanie szans kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców;
 • rozwijanie kompetencji językowych nie tylko języka angielskiego, ale również języków krajów partnerskich, aby promować naukę języków obcych;
 • posługiwanie się technologią komputerową w szerokim zakresie (filmy, CDs, e-mail, Skype, Facebook, prezentacje, plakaty, broszury);
 • promowanie spotkań między krajami partnerskimi w celu prezentacji wspólnych rezultatów na żywo: uczenie się technik relaksacyjnych, zawody i gry sportowe w czasie spotkań, przygotowywanie wspólnych wystaw („Rola wody w naszym życiu” w szkole norweskiej, „Przepisy kulinarne” w szkole greckiej), porównanie zwyczajów żywieniowych i wymiana przepisów kulinarnych;
 • promowanie efektywnej komunikacji i współpracy;
 • zapobieganie ksenofobii i wyobcowaniu;
 • rozbudzenie kreatywności i poczucia, iż wiedzę można zdobywać nie tylko w szkole;
 • uczenie tolerancji, szacunku i miłości;
 • zapobieganie agresji i przemocy;
 • zwalczanie stereotypów, które często są przekazywane przez pokolenia;
 • uczenie szacunku do innych kultur; promowanie naszych wartości: miłości do ojczyzny, regionu, tradycji i rodziny;
 • możliwość pokazania tradycji i gościnności.

Produkty projektu:

 • słownik z podstawowym słownictwem każdego kraju partnerskiego;
 • filmy: „Zajęcia na świeżym powietrzu”, „Chroń swoją planetę”, „Tradycyjny przepis kulinarny”, „Przyjazny dla środowiska rozwój naszego miasta i wykorzystanie naturalnych zasobów energii w naszym regionie”;
 • prezentacje multimedialne: „Rola wody w naszym życiu”, „Wpływ stresu na nasze życie”, „Sporty tradycyjne”;
 • prezentacje na żywo: techniki relaksacyjne, uczenie się wzajemne sportów tradycyjnych;
 • wspólna strona internetowa projektu zawierająca informacje o projekcie i partnerach, bieżące wydarzenia i produkty końcowe;
 • broszura zawierająca instrukcje do tradycyjnych, popularnych sportów (gier) każdego kraju partnerskiego;
 • ankieta dotycząca stresu i metody relaksacyjne zwalczające stres.

Wpływ projektu na uczniów:

Dzięki wyjazdom, kontaktom bezpośrednim i za pomocą Internetu z rówieśnikami z zagranicy oraz poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach z krajami partnerskimi nasi uczniowie:

 • znacznie zwiększyli swoje umiejętności językowe i motywację do nauki języków;
 • podnieśli swoje umiejętności i kompetencje technologiczne poprzez przygotowanie i zarządzanie stroną internetową, opracowanie kwestionariusza dotyczącego stresu i jego wyników, przygotowanie instrukcji ćwiczeń Jogi w j. angielskim oraz folderu z ich zdjęciami, przygotowanie prezentacji multimedialnych („Rola wody w naszym życiu”, „Od źródła do butelki”, prezentacji podsumowujących pierwszy rok współpracy i dwa lata współpracy, prezentacji dotyczących relacji z wizyt w krajach partnerskich), realizację kilku filmów („Sposób spędzania wolnego czasu”, „Sposób przygotowania tradycyjnej polskiej potrawy”, „Przyjazny dla środowiska rozwój naszego miasta i wykorzystanie naturalnych zasobów energii w naszym regionie”), przygotowanie instrukcji sportu tradycyjnego wraz ze zdjęciami, przygotowanie plakatu z przepisem na tradycyjną potrawę polską;
 • poznali systemy nauczania w szkołach partnerskich;
 • poznali różne regiony własnego kraju oraz krajów partnerskich;
 • zacieśnili kontakty międzynarodowe i nawiązali przyjaźnie, których wyrazem były wzajemne odwiedziny w czasie letnich wakacji i na pewno będą kontynuowane poza projektem;
 • zyskali poczucie pewności siebie, czego wyrazem jest fakt, iż kilku z nich postanowiło studiować za granicą a kilku wybrało iberystykę po wyjeździe do Hiszpanii;
 • wzmocnili poczucie swojej wartości, samoakceptacji i świadomości, że są tacy sami jak ich koledzy z innych krajów, i że są w stanie pokonywać różne przeszkody napotkane w życiu;
 • poszerzyli swoją wiedzę o krajach partnerskich i ich kulturach poprzez porównanie stylów życia, wymianę doświadczeń kulinarnych i przepisów, relacje młodzieży biorącej udział w wizytach w krajach partnerskich;
 • pokonali uprzedzenia i stereotypy.

Wpływ projektu na nauczycieli:

Nauczyciele, którzy brali udział w projekcie:

 • zwiększyli swoje umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego oraz zachęcili się do nauki języków aby kontynuować zarówno współpracę jak i znajomość z kolegami ze szkół partnerskich;
 • rozwinęli umiejętności związane z nowoczesną technologią komputerową korzystając z różnych programów komputerowych;
 • poznali systemy edukacyjne krajów partnerskich;
 • wzbogacili stosowane metody nauczania i formy pracy;
 • wymienili się doświadczeniami z nauczycielami ze szkół partnerskich w zakresie metod nauczania i form pracy;
 • zwiększyli umiejętności zarządzania projektem, finansami i grupą;
 • zwiększyli swoje kompetencje w zakresie logistyki i planowania;
 • poznali kulturę krajów partnerskich;
 • nawiązali kontakty i przyjaźnie z nauczycielami ze szkół partnerskich.

Wpływ projektu na szkołę:

 • poszerzona została oferta zajęć dodatkowych dla uczniów;
 • wzbogacony został zasób pomocy dydaktycznych;
 • wzmocniła się współpraca z rodzicami i lokalną społecznością;
 • nawiązane zostały kontakty z innymi instytucjami edukacyjnymi i lokalnymi przedsiębiorstwami;
 • nawiązane zostały przyjaźnie z innymi krajami europejskimi.