Nauczyciele naszej szkoły przygotowali projekt doskonalenia zawodowego i złożyli wniosek do Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), instytucji zarządzającej edukacyjnymi programami europejskimi i pełniącej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Projekt pt. Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy szkoły  uzyskał wysoką ocenę  agencji  i wniosek zawierający projekt szkoleń językowych został zaakceptowany i dofinansowany. W związku z tym grupa nauczycieli różnych specjalności korzysta  z możliwości udziału w kursach doskonalących programu Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej. Zobacz wszystko →