Uroczystości rocznicowe obchodów 60-lecia szkoły rozpoczęła 20 października 2017 r uroczysta msza święta w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski koncelebrowana przez księdza naszej szkoły oraz księdza dr Marka Studenskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej, który wygłosił homilię. Oprawę muzyczną liturgii przygotowali uczniowie. Następnie na akademii w Bielskim Centrum Kultury dyrektor  Ewa Gawęda przywitała licznie zebranych gości. W swoim przemówieniu przybliżyła 60- letnią historię Medyka i nagrodziła nauczycieli z okazji niedawnego Święta Edukacji Narodowej.  Prezydent miasta Jacek Krywult w swoim wystąpieniu gratulował jubileuszu i wręczył nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta. Głos zabrał także przedstawiciel Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty, długoletnia dyrektor Halina Adamczyk, przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz dyrektor zaprzyjaźnionego liceum z katalońskiej Lleidy.

Uroczystość zakończył spektakl pod tytułem „Pokolenia” przygotowany przez uczniów naszego liceum pod kierownictwem nauczycieli: Joanny Foryś, Mari Marjan i Grzegorza Kowaliczka. Obecne na widowni absolwentki – pielęgniarki nie kryły wzruszenia oglądając symbolicznie oddany obraz przemiany pokoleniowej na scenie. Po akademii absolwenci i zaproszeni goście udali się do budynku Szkoły, gdzie Prezydent Miasta symbolicznym przecięciem wstęgi oddał do użytku budynek szkoły po renowacji elewacji. Po spotkaniu w auli szkolnej na absolwenci  udali się do sal lekcyjnych, gdzie przy kawie oddawali się wspomnieniom.

Obchodom jubileuszu towarzyszyła wystawa przedstawiająca historię i współczesność szkoły oraz wystawa Magazyn Wspomnień przedstawiająca zrekonstruowane sale ćwiczeń. Uroczyste obchody jubileuszu były okazją do wydania okolicznościowej publikacji podsumowującej 60 lat działalności placówki.

078052092062097103115118124146147154156165172181179196203221224234230236239252256260270273286290297278008017020030

Zobacz wpisy